Werkwijze - ouders/opvoeders

Kennismaking en intake

Het coachingstraject begint meestal met een gratis telefonische kennismaking of een mail met een hulpvraag. Een telefonisch kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Hier maak ik graag tijd voor vrij. Dit gesprek is vooral bedoeld om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Ook kan ik in dit gesprek eventuele vragen m.b.t. het coachingstraject beantwoorden. Als er sprake is van een wederzijds goed gevoel, volgt er een ontmoetingsgesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag uitgebreid besproken en bekijken we samen wat het doel van het traject zou kunnen zijn. We gaan in gesprek over wat er speelt en wat wenst voor jezelf en voor je kind(eren).

Coaching

Na het ontmoetingsgesprek kan de coaching beginnen, hoewel dit eigenlijk al begint tijdens het eerste gesprek. Er kan afwisseling zitten in waar we elkaar ontmoeten. Meestal ontmoeten we elkaar op mijn woon- en werkadres en zitten we daar gezellig aan de keukentafel. Soms maak ik vanuit die plek een uitstapje naar buiten en soms spreken we op locatie (in de buitenlucht) af. Hierover zullen we altijd overleggen.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van veel verschillende materialen en (creatieve) werkvormen die helpen bij:

  • Het ontdekken van jouw talenten/kwaliteiten (als ouder/verzorger van je gezin én buiten je ouderlijke/verzorgende rol)
  • Het verkrijgen van zelfvertrouwen in het opvoeden en ondersteunen van je kinderen
  • Het inzichtelijk maken van emoties die een grote rol spelen binnen het gezin
  • Het inzichtelijk maken van gedachten (over jezelf als ouder, over jouw partner als ouders of over jouw kinderen)
  • Het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten
  • Het inzichtelijk krijgen van relaties binnen het gezin
  • Het verkennen van de levensles van jezelf en jouw gezinsleden.

Ook maak ik graag gebruik van de (elementen uit) de natuur.

Evaluatie

Tussen de coachingssessies door is er altijd ruimte voor evaluatie. Voor vragen kun je tussendoor bij mij terecht, door bijvoorbeeld een mailtje of appje te sturen of even met elkaar te bellen. Aan het einde van het coachingstraject plannen we, indien gewenst, een evaluatiegesprek. Hierin zullen we met elkaar terugkijken naar de ontwikkeling die je/ullie gemaakt hebt/hebben en bespreken we hoe je na de coaching verder gaat. Ook is er ruimte voor het stellen van verdere vragen en besluiten we of het coachingstraject wordt afgerond of toch wordt voortgezet.