Bijles - spelend, bewegend, buiten

Heeft jouw kind moeite met het lees- of rekenonderwijs? Heb je het gevoel dat jouw kind veel beter leert als het mag spelen en bewegen? Vindt je kind het fijn om buiten te zijn? Lees dan snel door!

Bijna tien jaar lang stond ik als leerkracht voor de klas in het basisonderwijs. Ik heb grote moeite met het feit dat kinderen binnen dit onderwijssysteem een groot deel van de dag achter een tafeltje zitten te leren. In mijn ogen is dat niet meer van deze tijd en bovendien 'bedien' je hiermee slechts een klein deel van je groep. Ieder kind leert op een eigen manier en het is (zeker bij jonge kinderen) belangrijk dat ze genoeg in beweging blijven. 

Spelend en bewegend leren zorgt voor plezier, motivatie en daarnaast is het bewezen, dat de hersenen bij beweging veel meer in staat zijn om de lesstof op te nemen. Het concentreren/focussen is op deze manier een stuk gemakkelijker. 
Door in een klein groepje bezig te zijn, kun je samen spelenderwijs aan de slag met het lezen of rekenen en daarnaast ook van elkaar leren. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich daarbij veilig voelen en dat ze durven proberen.

Aanbod van de volgende maand

Vanaf 30 maart start ik met drie groepjes. Het mooie weer komt er weer aan, dus we kunnen waarschijnlijk heerlijk aan de slag het Haarlemmermeerse Bos.

Bij slecht weer zullen we uitwijken naar binnen, waar beweging en spelend leren alsnog leidend zijn. 

Door het werken met kleine groepjes (maximaal 4 kinderen) zorg ik voor veiligheid, vertrouwen en genoeg ruimte om ieder kind te kunnen zien en aandacht te kunnen geven.

Uiteraard zorg ik bij iedere groep dat er op het niveau lesgegeven wordt van hun huidige leerjaar. Na de eerste les heb ik meer zich op het persoonlijke niveau van de kinderen. Daar kan ik in de volgende les  dan nog meer rekening mee houden.

Ik zal zorgen dat zo veel mogelijk verschillende lesstof aan bod komt. Bij het leesonderwijs kan gedacht worden aan het lezen van verschillende woordsoorten, aandacht voor de spelling van woorden en oefenen met zinnen en korte teksten, waarin begrijpend lezen ook aan de orde komt.

Bij de lessen rekenonderwijs wordt geoefend met bijvoorbeeld: getallen tot 1000 splitsen en samenstellen in duizend-, honderd- en tientallen en eenheden, de tafels van vermenigvuldiging, optellen en aftrekken tot 1000, deelsommen en rekenen met geld. Ook wordt er aandacht besteed aan het kunnen uitrekenen van verhaaltjessommen, zoals deze in Cito-toetsen worden afgenomen.